EUROCLINICUM – odběry

Home / EUROCLINICUM – odběry

Kontakt

Telefon: +420 720 061 002​, E-mail: ricany@euclaboratore.cz

Otevírací hodiny

Po 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Út 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
St 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Čt 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Pá 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Adresa:

Laboratoře EUROCLINICUM , OC Lihovar, Barákova 237/8, 251 01 Říčany u Prahy

Internetové stránky:

Odběrová a sběrná místnost Říčany

Obory

Klinická biochemie

Provádíme vyšetření v celém rozsahu potřeb ambulantních i nemocničních lékařů. Vyšetření všech analytů – hepatitických či tumorových markerů, HIV, glykovaného hemoglobinu HbA1c a dalších – jsou prováděna díky moderním analyzátorům ve velmi krátkém čase.

Hematologie

Velmi rychlé provedení hematologických vyšetření na moderních analyzátorech, rychlé dodání výsledků.

Imunologie a alergologie

Nabízíme široké spektrum vyšetření buněčné a humorální imunity, které je vzhledem k rychlému rozvoji poznání v této oblasti průběžně doplňováno a obměňováno. Pracoviště provádí komplexní laboratorní diagnostiku alergií (stanovení sIgE jak směsných alergenů, tak i jednotlivých komponent), potravinových intolerancí, vyšetření systémových i orgánově specifických autoprotilátek imunofluorescencí pomocí fluorescenčního mikroskopu a následnou typizaci těchto autoprotilátek doplňkovou metodou (ELISA nebo imunoblotového vyšetření), početní i funkční vyšetření buněčné imunity metodou průtokové cytometrie a vyšetření specifických protilátek proti infekčním patogenům jak metodou ELISA, tak i pomocí metody Western Blot. Dnes je prováděno touto metodou vyšetření protilátek proti boreliím (zahrnuje v jednom vyšetření evropské druhy borelií), chlamydiím, viru EBV, Ehrlichii, Helicobacteru pylori, imunoblotová vyšetření jsou prováděna i v oblasti vyšetřování autoprotilátek či vyšetření gastrointestinálního traktu.

V oblasti alergologických vyšetření se v posledních letech kromě klasické diagnostiky stále více prosazuje vyšetřování „alergenových složek“ neboli „komponent“ (CDR). Daří se tak rozlišit ty alergeny, které jsou přímo zodpovědné za senzibilizaci pacienta a odlišit je od zkříženě reagujících alergenů, což má velký vliv na úspěšnost léčby či doporučení k úpravám režimu pacienta. Zde dnes EUC Laboratoře poskytují jedno z nejširších spekter vyšetření vůbec. Je kladen velký důraz nejen na kvalitu vyšetření, aby byla lékaři poskytnuta skutečně aktuální informace o stavu pacienta, ale snažíme se i o rychlé dodání výsledků, což v tomto oboru není zcela obvyklé. Používáme s úspěchem systémy renomovaného evropského výrobce Phadia, např. přístroj ImmunoCAP 250. Všechna vyšetření jsou vysoce citlivá a specifická.

EUC Laboratoře zavádějí i další zcela nové metody vyšetření. Jde zejména o alergologická vyšetření – stanovení specifického IgE metodou velkokapacitních mikročipů (microarray). EUC Laboratoře s.r.o. disponují pro tuto oblast alergologie nejlepšími v současnosti dostupnými metodami a přístroji. Přístroje ImmunoCAP® ISAC (vyšetření 112 alergenů) a ALEX® (Allergy Explorer) (vyšetření více než 280 alergenů) umožňují v jediném stanovení prověřit široký profil případných alergií pacienta. Bližší informace o obou vyšetřeních najdete na tomto webu.

Mikrobiologie

Je prováděna cílená kultivace nejdůležitějších patogenů z klinického materiálu, druhová identifikace všech základních druhů aerobních, fakultativně anaerobních i mikroaerofilních bakterií, dále druhová nebo rodová identifikace základních mykotických agens, stanovení citlivosti na antibiotika i mikroskopické vyšetření odebraného klinického materiálu a mikrobiálního obrazu poševního (MOP).

Mikrobiologická vyšetření metodami molekulární biologie (PCR, PCR v reálném čase)

Pokrývá oblasti, kde nelze využít klasický mikrobiologický průkaz agens. Metody charakterizuje rychlost (včasná informace lékaři), vysoká citlivost a specifičnost. Nabídka těchto vyšetření patří k nejširším v České republice. Zahrnuje široké spektrum metod k průkazu respiračních, herpetických a neurotropních virů, infekčních agens urogenitálního traktu, hepatitid, TBC, mykotických infekcí a dalších.

Nejčastější otázky před odběrem

1. Dostavte se ideálně v ranních hodinách na odběrové místo.
2. Dodržte 10 – 12 – ti hodinové lačnění.
3. Večer před odběrem vynechejte tučná jídla a alkohol.
4. Ráno před odběrem nejezte, nekuřte a vypijte ¼ litru vody nebo neslazeného čaje.
5. Ráno před odběrem nedoporučujeme přílišnou fyzickou námahu.
6. Je – li třeba, vynechte svoji obvyklou ranní dávku léků (určí Váš lékař).
7. Přineste žádanku od lékaře (jste – li samoplátce, vyplněna bude na odběrovém místě).
8. Před odběrem hlaste alergie na desinfekční přípravky, náplasti apod.

1. Odběrovou soupravu vám poskytne ordinující lékař nebo kterékoli odběrové místo EUC Laboratoří.
2. Pro vyšetření není vhodná průjmová stolice.
3. Vzorek stolice velikosti většího hrášku vložte do odběrové nádobky.
4. Vzorky předejte co nejdříve do kteréhokoli odběrového místa EUC Laboratoří.

1. Odběrovou soupravu vám poskytne ordinující lékař nebo kterékoli odběrové místo EUC Laboratoří.
2. Vzorek stolice velikosti hrášku může být odebrán z toaletního papíru nebo z čisté nádobky.
3. Pro vyšetření není vhodná průjmová stolice.
4. Odběr není též vhodný v období menstruace.
5. Vzorky předejte co nejdříve do kteréhokoli odběrového místa EUC Laboratoří.

Moč sbírejte do čisté, dobře uzavíratelné nádoby.

1. Sběr moče začíná ve vámi stanovenou ranní hodinu, kdy se naposledy vymočíte MIMO sběrnou nádobu a veškerou další moč (i při stolici) budete sbírat do sběrné nádoby po dobu 24 hodin.
2. Po 24 hodinách se do sběrné nádoby vymočíte naposledy. Zaznamenejte čas začátku a konce sběru moče na štítek spolu se jménem a datem narození.
3. Během sběru moče neměňte své stravovací návyky, pitný režim a omezte fyzickou zátěž. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení po celou dobu sběru moče. Po poradě se svým lékařem můžete některé léky po dobu sběru moče vynechat.
4. Sběrnou nádobu s močí uchovávejte na chladném a temném místě (nikoli v lednici).
5. Žádanku na laboratorní vyšetření a celý objem vzorku nasbírané moče přineste co nejdříve do některého odběrového pracoviště EUC Laboratoří v uzavřené lahvi nejpozději do 60 minut po ukončení sběru.

Moč sbírejte do čisté, dobře uzavíratelné nádoby.

1. Sběr moče začíná ve vámi stanovenou ranní hodinu, kdy se naposledy vymočíte MIMO sběrnou nádobu a veškerou další moč (i při stolici) budete sbírat do sběrné nádoby po dobu 3 hodin.
2. Po třech hodinách se do sběrné nádoby vymočíte naposledy. Zaznamenejte čas začátku a konce sběru moče na štítek spolu se jménem a datem narození.
3. Během sběru moče neměňte své stravovací návyky, pitný režim a omezte fyzickou zátěž. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení po celou dobu sběru moče. Po poradě se svým lékařem můžete některé léky po dobu sběru moče vynechat.
4. Sběrnou nádobu s močí uchovávejte na chladném a temném místě (nikoli v lednici).
5. Žádanku na laboratorní vyšetření a celý objem vzorku nasbírané moče přineste co nejdříve do některého odběrového pracoviště EUC Laboratoří v uzavřené lahvi nejpozději do 60 minut po ukončení sběru.

Odběrovou soupravu vám poskytne ordinující lékař nebo kterékoli odběrové místo EUC Laboratoří (obvykle opatřena červeným uzávěrem).

1. Před odběrem je nutné omýt zevní genitál.
2. Odebírá se střední proud moči (cca 5 – 10ml) – tzn. první porci moče vymočit mimo odběrovou zkumavku.
3. Při manipulaci se zkumavkou je nutné nesahat dovnitř ani na víčko z vnitřní strany, ani víčko nikam nepokládat vnitřní stranou.
4. Moč nepřelévejte z jiných nádob!
5. Zavřete zkumavku víčkem, pečlivě, aby moč nevytékala okolo.
6. Omyjte a osušte zkumavku z vnější strany.
7. Nalepte štítek s vaším jménem, napište datum, umístěte zkumavku do igelitového sáčku a co nejdříve odneste do odběrové místnosti spolu s žádankou.

Za 2-3 dny je výsledek k dispozici u vašeho ošetřujícího lékaře.

Odběrovou soupravu vám poskytne ordinující lékař nebo kterékoli odběrové místo EUC Laboratoří

1. Dřevěnou špachtlí odeberte stolici z nočníku nebo záchodové mísy.
2. Nádobku plňte do poloviny.
3. Každou nádobku označte svým jménem a datem odběru stolice.
4. Vzhledem k nepravidelnému vylučování vývojových stádií parazitů je nutné odebrat stolici 3x, a to ob den.
5. Vzorky uložte v chladu (v lednici) a najednou odevzdejte do odběrové místnosti.

V případě akutních obtíží odevzdávejte vzorky jednotlivě, co nejdříve po odběru

Pokyny pro pacientky před odběrem

1. Neomezujte Váš obvyklý příjem sacharidů a vykonávejte obvyklou tělesnou zátěž.
2. Před testem je nutné dodržet 8 – 10 hodinové lačnění, kdy je povoleno pít pouze vodu nebo čaj bez cukru.
3. Do odběrové místnosti se dostavte nalačno ve smluveném termínu a počítejte s přibližně dvouhodinovým trváním testu.
4. Během 5-10 minut vypijete podaný nápoj roztoku glukózy (250-300ml).
5. Krev Vám bude odebrána: před vypitím roztoku glukózy, po jedné hodině po vypití roztoku glukózy (je-li vyžadováno lékařem)a po dvou hodinách po vypití roztoku glukózy

Po celou dobu provádění testu je nutno: být v klidu bez fyzické zátěže (setrvat v čekárně), nejíst, nepít, nekouřit, nebrat léky.
Test na oGTT provádíme ve všech našich odběrových místech po předchozím objednání.